fbpx
SKU: 5533133

Chlorifix acţionează rapid împotriva bacteriilor, ciupercilor şi virusurilor din apa din piscină, şi distruge impurităţile organice.

Disponibilitate:

Stoc epuizat

488.00 lei

Stoc epuizat

Descriere

Chlorifix acţionează rapid împotriva bacteriilor, ciupercilor şi virusurilor din apa din piscină, şi distruge impurităţile organice. Chlorifix nu conţine calciu şi are un PH neutru. Nu lasă urme şi nu blochează filtrele. Microgranulele sunt foarte uşor de dozat.

PRODUS AVIZAT INSP ANPM

Mod de folosire: Acest produs trebuie folosit doar în scopurile specificate în descrierea produsului. Verificati nivelul pH-ului cu ajutorul benzilor de testare BAYROL sau a Pooltester-ului BAYROL si ajustati nivelul, daca este necesar intre 7.0-7.4. In caz de probleme in apa, doza initiala este de 200 g produs 10 m3 de apa direct in bazinul cu apa in apropierea orificiilor de admisie a apei cu filtrarea in functiune. Este preferabil sa efectuati aceasta operatiune seara dupa baie. Doza de baza este de 50 g produs la 10m3de apa. Lasati pompa sa functioneze timp de 12 ore. Piscina poate fi utilizata din nou cand nivelul clorului a scazut sub 3 mg/L.

Recomandari importante: Evitati orice contact direct cu materiale nerezistente la clor.

Sfaturi şi reglementări de siguranţă: H302 Nociv în caz de înghiţire. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH031 În contact cu acizi degajă un gaz toxic. EUH206 Atenţie! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor). P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P270 A nu manca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului. P273 Evitati dispersarea in mediu. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P308+ P311 ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P391 Colectati scurgerile de produs. P405 A se depozita sub cheie. P501 Aruncati continutul/recipientul la o instalatie de eliminare adeseurilor aprobata. A nu se mixa cu alte chimicale. În niciun caz nu se umple în staţii de dozare. Feriţi produsul de surse de aprindere, materiale combustibile sau foc. A nu se înghiţi.

Informatii utile:

Descriere produs: sub forma de granule, avand actiune dezinfectanta bactericida pentru bazine de inot si piscine.
Tip filtru: toate
Unde: in apa
Cand: in caz de probleme
Dozaj initial clorinare soc: 200 grame la 10 m3 de apa.
Dozaj mentinere: 50 grame la 10 m3 de apa. Ori de cate ori este nevoie.
Ambalaj: 5kg
Termen valabilitate: a se vedea marcat pe ambalaj.

Producator: BAYROL Deutschland GmbH Postfach 15 62 D-82144 Planegg, Tel: 089-85701-0, www.bayrol.com

Importator: Aquatics Spa World SRL, Baia Mare, Str. Independentei 21 C, Tel: 0262/213660, [email protected]