fbpx
SKU: 2233419

Granule de clor cu dizolvare lenta pentru distrugerea algelor. Formula foarte puternica cu continut mare de clor activ. Contine stabilizator de clor.

Disponibilitate:

Stoc epuizat

1,014.00 lei

Stoc epuizat

Descriere

Chlorifix acţionează rapid împotriva bacteriilor, ciupercilor şi virusurilor din apa din piscină, şi distruge impurităţile organice. Chlorifix nu conţine calciu şi are un pH neutru. Nu lasă urme şi nu blochează filtrele. Microgranulele sunt foarte uşor de dozat. Se adauga 30 grame produs pe 1 m2 direct pe depunerile de alge, seara dupa ce piscina nu mai este folosita. Se periaza zonele piscine unde exista alge, se adauga produsul direct pe depunerile de alge. A doua zi, algele sunt eliminate dupa inca o periere.

PRODUS AVIZAT INSP ANPM

Mod de folosire: Acest produs trebuie folosit doar în scopurile specificate îndescrierea produsului. Verificati nivelul pH-ului cu ajutorul benzilor de testare BAYROL sau a Pooltester-ului BAYROL si ajustati nivelul, daca este necesar intre 7.0-7.4. In caz de probleme in apa, doza initiala este de 200 g produs 10 m3 de apa direct in bazinul cu apa in apropierea orificiilor de admisie a apei cu filtrarea in functiune. Este preferabil sa efectuati aceasta operatiune seara dupa baie. Lasati pompa sa functioneze timp de 12 ore. Piscina poate fi utilizata din nou cand nivelul clorului a scazut sub 3 mg/L. Doza de baza este de 50 g produs la 10m3de apa.

Recomandari importante: Evitati orice contact direct cu materiale nerezistente la clor.

Conţine: troclosen de sodiu, dihidrat 55 % clor activ din 100% produs.

  • Nr.CE: 220-767-7
  • Nr.CAS: 51580-86-0.

Sfaturi şi reglementări de siguranţă: H302 Nociv în caz de înghiţire.  H319  Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH031 În contact cu acizi degajă un gaz toxic. EUH206  Atenţie! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor). P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P270 A nu manca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului. P273  Evitati dispersarea in mediu. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P308+ P311 ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P391 Colectati scurgerile de produs. P405 A se depozita sub cheie. P501 Aruncati continutul/recipientul la o instalatie de eliminare adeseurilor aprobata. A nu se mixa cu alte chimicale. În niciun caz nu se umple în staţii de dozare. Feriţi produsul de surse de aprindere, materiale combustibile sau foc. A nu se înghiţi.

In caz de urgenta apelati Centrul de Informare Toxicologica la tel: +4021 318 36 06.

Informatii utile:

Descriere produs: sub forma de granule, avand actiune dezinfectanta bactericida pentru bazine de inot si piscine.
Tip filtru: toate
Marime piscina: de la 10 m3
Unde: in apa
Cand: in caz de probleme
Categoria de utilizatori: profesionali.
Termen valabilitate: a se vedea marcat pe ambalaj.

Producator: BAYROL Deutschland GmbH Postfach 15 62 D-82144 Planegg, Tel: 089-85701-0, www.bayrol.com

Importator: Aquatics Spa World SRL, Baia Mare, Str. Independentei 21 C, Tel: 0262/213660, [email protected]

Cod produs: 2233419