fbpx
SKU: c9f0f895fb98

Chloriklar (20 g) acţionează rapid împotriva bacteriilor, ciupercilor şi virusurilor din piscine şi distruge impurităţile organice. Tabletele Chloriklar, fără calciu şi cu pH neutru, nu lasă urme şi nu blochează filtrele.

Descriere

Chloriklar (20 g) acţionează rapid împotriva bacteriilor, ciupercilor  şi virusurilor din piscine şi distruge impurităţile organice. Tabletele  Chloriklar, fără calciu şi cu pH neutru, nu lasă urme şi nu blochează  filtrele.

PRODUS AVIZAT INSP ANPM 

Informatii utile: 

Descriere produs: tablete efervescente de 20g fiecare, utilizate ca  dezinfectant bactericid pentru tratarea apelor din bazine de inot si  piscine. 

Tip filtru: toate 

Marime piscina: de la 10 m3 

Unde: in skimmer prin dilutie 

Cand: in caz de probleme 

Mod de folosire: Acest produs trebuie  folosit doar înscopurile specificate în descrierea produsului. Pentru o  clorinare eficientă, stabiliţi valoarea pH-lui la 7.0 – 7.4. Dozaj  iniţial 10 tablete/10 m3 apa şi ulterior săptămânal: 2 tablete  Chloriklar/10 m3 de apă. Apă tulbure: 10 tablete Chloriklar/10 m3 de  apă. Piscine cu prezenţă de alge: 10 tablete Chloriklar, plus 0.25 L  Desalgine/10 m3 de apă. Pentru cele mai bune rezultate, aplicaţi seara  după baie. Lasati pompa sa functioneze 12 ore.

Recomandari importante: Datorită riscului de decolorare, nu aruncaţi  tabletele de clor direct în piscină sau să le lăsaţi să intre în contact  cu materiale nerezistente la clor. Puneţi tabletele în skimmer, atunci  când pompa este în funcţiune. În mod alternativ, înainte de dozare,  dizolvaţi produsul separat într-o găleată. Dacă piscina este folosită  des, sau în caz de ploi torenţiale sau temperaturi ridicate, sau  dacăpereţii piscinei au devenit alunecoşi, creşteţi frecvenţa dozei sau  cantitatea de adaos. Pentru a preveni dezvoltare a algelor, se recomandă  aplicarea regulată de Desalgine sau Desalgine Jet. 

Conţine: Simclosen 55% cu 90% clor activ 

Nr. CE: 201-782-8 

Nr. CAS:87-90-1 

Categorii de utilizatori: Profesionali. 

Sfaturi si reglementari de siguranta: H302 Nociv in caz de inghitire.  H319 Provoaca o iritare grava a ochilor. H335 Poate provoca iritarea  cailor respiratorii. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte  pe termen lung. P101 Daca este necesara consultarea medicului tineti la  indemana recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lasa la  indemana copiilor. P270 A nu manca, bea sau fuma in timpul utilizarii  produsului. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de  protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a  feţei. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu  apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este  cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să  clătiţi. P308+ P311 ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunaţi  la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P391Colectati  scurgerile de produs. P405 A se depozita sub cheie. P501 Aruncati  continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile  locale/regionale/nationale/internationale.In caz de urgenta apelati  Centrul de Informare Toxicologica la tel: +4021 318 36 06. 

Producător: BAYROL Deutschland GmbH Postfach 15 62D-82144 Planegg, Tel. 089-85701-0, www.bayrol.com 

Importator: Aquatics Spa World S.R.L., Bd. Independentei nr. 21C,  430069, BaiaMare, jud. Maramures, Romania. Tel: 0262/213660, email:  [email protected], www.bayrol.ro 

Termen valabilitate: a se vedea marcat pe ambalaj. 

Ambalaj: 1 kg 

Cod produs: 4531112 

GHS09                                        GHS07