fbpx

Chlorilong 5 functii 5 kg

SKU: e2c420d928d4

Dizolvare lenta, fara calciu
Dezinfectie, antialge, floculare continua
Stabilizator duritate si stabilizator de clor
Dozaj: 1 tableta/30m3/7-10 zile
In skimmer.
Potrivit cu toate tipurile de filtre.
PRODUS AVIZAT INSP ANPM

Descriere

Tabletele Chlorilong 5 Functii (250 g), cu dizolvare lentă, fără calciu, au un efect preventiv pe termen lung asupra bacteriilor, ciupercilor şi virusurilor din apă. 

Distrug impurităţile organice si au 5 functii: dezinfectie, efect antialge, floculare continua,  stabilizator de duritate a apei si stabilizator de clor.

Mod de folosire: Valoarea pH-ul apei trebuie să fie între 7.0 şi 7.4. Dozaj iniţial: 1 tabletă/30 m3 apă din piscină, plus 2 tablete Chloriklar/10 m3 (sau 40 g Chlorifix).

Dozaj ulterior: 1 tabletă/30 m3 apă din piscină la fiecare 5-7 zile. Monitorizare: Nivelul săptămânal al clorului, măsurat cu un tester de clor, trebuie să fie între 1.0 – 2.0 mg/l (piscine private). Pentru tratament soc, folosiţi tablete Chloriklar sau granule Chlorifix. 

Cel mai bine este să fie adaugat seara, după baie.

Indicaţii importante: Pentru a preveni decolorarea, nu lăsaţi tabletele de clor să intre în contact direct cu materiale nerezistente la clor, nu aruncaţi direct în piscină.

Conţine: 100g de produs conţin 92 g de sinclosen.

Sfaturi si reglementari de siguranta: H302 Nociv in caz de inghitire. H318 Provoaca leziuni oculare grave. H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P101 Daca este necesara consultarea medicului tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.  P102 A nu se lasa la indemana copiilor. P270 A nu manca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. P273 Evitati dispersarea in mediu. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.P308+ P311 ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P391 Colectati scurgerile de produs. P405 A se depozita sub cheie. P501 Aruncati continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile locale/regionale/nationale/internationale.In caz de urgenta apelati Centrul de Informare Toxicologica la tel: +4021 318 36 06.

Producător: BAYROL Deutschland GmbH Postfach 15 62D-82144 Planegg, Tel. 089-85701-0, www.bayrol.com

Importator: Aquatics Spa WorldSRL, Bd. Independentei nr. 21C, 430069, BaiaMare, jud. Maramures, Romania. Tel: 0262/213660, email: [email protected], www.bayrol.ro

Termen valabilitate: a se vedea marcat pe ambalaj.

Ambalaj: 5 kg

Cod produs: 7799245

GHS05                             GHS09                                GHS07

2b7673122eb987199dd7b15b9804acfc-1507701                        48d903119d239431692e1c43011278d2-1507702                          9f7479abbeea0ba4b67532d0d47b21fb-1507702