fbpx

Dezinfectant pe baza de Clor pentru piscine Bayrol, Chlorilong Ultimate 7 – 4,8 kg

Chlorilong ULTIMATE7 este o tabletă de clor în două faze cu 7 funcții pentru o dezinfecție optimă și permanentă a apei din piscină și a filtrului.

  • Dizolvarea rapidă a stratului albastru: acțiune de șoc asupra piscinei și filtrului.
  • Dizolvarea lentă și regulată a stratului alb: dezinfecție permanentă, anti-alge, clarificare, anti-scalare și stabilizator de clor.
Compară
Disponibilitate:

Stoc epuizat

353.00 lei

Stoc epuizat

Compară

Descriere

Chlorilong Ultimate 7 (300g) cu viteză de dizolvare variabilă are dublu efect în apa din piscină: Partea superioară albastră (faza 1) se dizolvă repede şi asigură o clorinare şoc pentru înlăturarea turbidităţii apei şi a bacteriilor existente. Sistemul de filtrare cu nisip este de asemenea curăţat şi dezinfectat. Partea inferioară albă se dizolvă lent acţionând împotriva bacteriilor, virusurilor şi ciupercilor pentru o lungă perioadă de timp. Simultan un floculant este adăugat în mod continuu pentru a elimina turbiditatea apei. Este inclus şi un stabilizator de duritate ce acţionează împotriva depunerii calcarului.

PRODUS AVIZAT INSP ANPM 

Mod de folosire: Acest produs trebuie folosit doar în scopurile specificate în descrierea produsului. Valoarea pH-ului trebuie să fie cuprinsă între 7.0 şi 7.4. Valoarea ideală a clorului liber trebuie să fie cuprinsă între 0.3 si 0.6 mg/L. Curăţaţi filtrul înainte de aplicare. Îndepărtaţi folia protectoare înainte de folosire, puneţi produsul în skimmer când pompa este în funcţiune. După dozare lăsaţi pompa de recirculare să funcţioneze 1 oră.

Dozaj uzual: 1 tableta la 10 m3 de apa odata la 7-10 zile. Măsuraţi cantitatea de clor liber săptămânal cu ajutorul testerelor QuickTest sau Pool-Tester. Dacă valoarea clorului este sub 0.3 mg/L înaintea noii aplicări , va trebui să puneţi 2 Chlorilong Ultimate 7 la 25-35 m3 de apă. Dacă valoarea clorului este peste 1.5 mg/L înaintea noii aplicări, nu va mai trebui să folosiţi Chlorilong Ultimate 7 în următoarele 10-14 zile. Dacă apar probleme : apă tulbure, apă verde sau un miros puternic de clor, adăugaţi 1 Chlorilong Ultimate 7 în plus.

Recomandari importante: Nu puneţi tableta Chlorilong Ultimate 7 direct în piscină şi nu lăsaţi să intre în contact cu materiale sensibile la clor, deoarece există riscul decolorării. În cazul prezenţei algelor în apa piscinei, folosiţi împreună cu Desalgin sau Desalgin Jet.

Conţine:

  • Nr. CE 201-782-8 Nr. CAS: 87-90-1 Simclosen 57% cu 90% clor activ;
  • Nr. CE: 220-767-7Nr. CAS: 2893-78-9 Troclosen de Sodiu 35% cu 60% clor activ, respectiv 84,5% cu 60% clor activ

Sfaturi şi reglementări de siguranţă: H302 Nociv în caz de înghiţire. H318 Provoaca leziuni oculare grave. H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH031 În contact cu acizi degajă un gaz toxic. EUH206. Atenţie! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor). 

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P270 A nu manca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului. P273 Colectati scurgerile de produs. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P308+ P311 ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P391Colectati scurgerile de produs. P405 A se depozita sub cheie. P501 Aruncati continutu/containerul la o instalatie de eliminare a deseurilor aprobata. In caz de urgenta apelati Centrul de Informare Toxicologica la tel: +4021 318 36 06.

Informatii utile:

Descriere produs: tablete 300 g alcatuite din 2 componente (straturi) presate, cu greutate de 200 g si respectiv 100 g, utilizate ca dezinfectant bactericid si levuricid pentru tratarea apei din bazine de inot si piscine.
Tip filtru: cu nisip, material filtrant sau sticla.
Marime piscina: de la 20 m3
Unde: in pompa de recirculare pornita prin skimmer
Cand: in caz de probleme.
Categoria de utilizatori: profesionali.
Potrivit cu toate tipurile de filtre, cu exceptia filtrului cartus.
1 tableta / 7-10 zile / 30 m3.
16 tablete de 300g.
Ambalaj: 4,8 kg
Termen de valabilitate: 5 ani de la data fabricatiei.

Producător: BAYROL Deutschland GmbH Postfach 15 62D-82144 Planegg, Tel. 089-85701-0, www.bayrol.com

Importator: Aquatics Spa World SRL, Bd. Independentei nr. 21C, 430069, Baia Mare, jud. Maramures, Romania. Tel: 0262/213660, email: [email protected],

Cod produs: 5599310