fbpx

Dezinfectant pe baza de Clor pentru piscine Bayrol, Multilong – 3.8 kg

SKU: 5599198

Multilong pachet complet de intretinere a apei.

Disponibilitate:

Stoc epuizat

480.00 lei

Stoc epuizat

Descriere

Multilong este un pachet complet de intretinere a apei din piscina, cu tablete pentru dezinfectia soc, algicid, floculant si dezinfectant pe termen lung. Stabilizatorul de duritate este eficient impotriva precipitatelor de calciu. Tabletele sunt impachetate in cartuse din PE.

PRODUS AVIZAT INSP ANPM

Mod de folosire: Acest produs trebuie folosit doar în scopurile specificate în descrierea produsului. Valoarea pH-ului trebuie sa fie intre 7.0 si 7.4. Spalati filtrul inainte de a aplica tratamentul. Deschideti usita cartusului si puneti cartusul in skimmer cu sistemul de recirculare pornit pentru cel putin 4 ore. Cartusul ar trebui sa fie complet sub apa iar usita complet deschisa pentru a avea cel putin 0.3 g/L de clor liber in apa din piscina. In situatii normale, 1 cartus Multilong este suficient pentru 50 m3 apa pentru 2 saptamani.

Recomandari importante: Nu aruncati Multilong in piscina si nici nu-l folositi in dozatorul plutitor. Daca apa este cetoasa sau afectata de alge, dupa verificarea pH-ului este recomandata o clorinare soc cu Chlorifix sau Chloriklar si adaugarea de Desalgine (lichid pentru prevenirea algelor). Multilong este ideal pentru piscinele cu filtru cu material filtrant. Daca se utilizeaza pentru piscinele cu filtru cu cartus, spalati filtrul frecvent. Nu reumpleti cartusul gol.

Conţine:

  • Nr. CE: 201-782-8 Nr. CAS: 87-90-1 Simclosen 81.6%, respectiv 57% cu 90% clor activ;
  • Nr. CE: 220-767-7 Nr. CAS: 2893-78-9 Troclosen de sodiu 35% cu 60% clor activ;
  • Nr. CAS: 25988-97-0 Polimer N-metilmetanamina cu (clorometil)-oxiran 9%.

Sfaturi şi reglementări de siguranţă: H302 Nociv în caz de înghiţire. H318 Provoaca leziuni oculare grave. H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH031 În contact cu acizi degajă un gaz toxic. EUH206 Atenţie! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor). P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P270 A nu manca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului. P273 Evitati dispersarea in mediu. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P308+ P311 ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P391Colectati scurgerile de produs. P405 A se depozita sub cheie. P501 Aruncati continutu/containerul la o instalatie de eliminare a deseurilor aprobata. In caz de urgenta apelati Centrul de Informare Toxicologica la tel: +4021 318 36 06.

Informatii utile:

Descriere produs: cartus cu masa totala de 950 g continand 3×200 g tablete de clor, 1×200 g tablete spalare filtru si 150 g granule algicide, utilizat ca dezinfectant bactericid si algicid pentru tratarea apelor din bazine de inot si piscine.
Tip filtru: orice tip de filtru, cu exceptia filtrului cartus.
Marime piscina: de la 50 m3.
Unde: in skimmer.
Cand: in caz de probleme.
Impachetat in cartuse din PE.
1 cartus/50m3/2-3saptamani.
Ambalaj: 3,8 kg continand 4 cartuse x 950 g
Categorie de utilizatori: Profesionali
Termen valabilitate: a se vedea marcat pe ambalaj.
Cod produs: 5599198

Producător: BAYROL Deutschland GmbH Postfach 15 62D-82144 Planegg, Tel. 089-85701-0, www.bayrol.com

Importator: Aquatics Spa World SRL, Bd. Independentei nr. 21C, 430069, Baia Mare, jud. Maramures, Romania. Tel: 0262/213660, email: [email protected], www.bayrol.ro