fbpx

Dezinfectant pe baza de Oxigen Activ pentru piscine Bayrol, Soft & Easy 16,80 kg

SKU: 5599210

Soft & Easy produs pe baza de oxigen activ sub formă de granule

Disponibilitate:

Stoc epuizat

1,117.00 lei

Stoc epuizat

Descriere

Soft&Easy este un produs complet de tratare a apei pe bază de oxigen activ sub formă de granule. Conţine substanţe pentru dezinfectare şi prevenirea dezvoltării algelor, având un efect clarifiant. Soft&Easy are pH-neutru şi conţine o substanţă tampon de PH. Stabilizatorul de duritate integrat este eficient împotriva precipitării calciului.

PRODUS AVIZAT INSP ANPM

Mod de folosire: Acest produs trebuie folosit doar în scopurile specificate în descrierea produsului. Valoarea pH-lui trebuie să fie întotdeauna de 7.0–7.4. Deschideţi săculeţul dublu cu ajutorul unei foarfece şi adăugaţi întregul conţinut direct în apa din piscină. Pompa de recirculare a apei trebuie să fie pornită. Granulele se dizolvă rapid eliberând oxigen activ. Întotdeauna goliţi în întregime conţinutul săculeţului dublu. Prima aplicare: 2 săculeţi Soft&Easy /30 m3 apă. Următoarele aplicări: 1 saculet Soft&Easy /30 m3 apă.

Recomandari importante: Menţineţi valoarea pH-ului între 7.0 şi 7.4. În caz de temperaturi mai mari de 25 C sau în caz de furtuni, măriţi doza cu până la dublul dozei normale. În cazul unei turbidităţi persistente recomandăm un tratament şoc cu Chloriklar sau Chlorifix.

Conţine:

  • Nr. CAS: 70693-62-8 Bis (peroximonosulfat bis(sulfat) de pentapotasiu 1g%
  • Nr. CAS: 25988-97-0 Polimer de N-metilmetanamina cu(clorometil)-oxiran 60 mg%

Sfaturi şi reglementări de siguranţă: H302 Nociv în caz de înghiţire. H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P270 A nu manca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului. P273 Colectati scurgerile de produs. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. P301+P330+P331 IN CAZ DE INGHITIRE: clatiti gura. Nu provocati voma.

P302+P352 – IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa si sapun. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P308+ P311 ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P391 Colectati scurgerile de produs. P405 A se depozita sub cheie. P501 Eliminati continutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deseurilor conform reglementarilor locale. In caz de urgenta apelati Centrul de Informare Toxicologica la tel: +4021 318 36 06.

Informatii utile:

Descriere produs: granule utilizate ca dezinfectant bactericid si algicid cu efect de limpezire pentru apa din bazine de inot si piscine.
Tip filtru: toate
Marime piscina: de la 30 m3
Unde: in apa
Cand: in caz de probleme
Categorii de utilizatori: Profesionali
Contine 40 saculeti dubli.
1 saculet dublu /30 m3 apa/ 1 saptamana.
Ambalat in saculeti dubli gata masurati.
Ambalaj: 16,5 kg (40 saculeti dublii)
Termen valabilitate: a se vedea marcat pe ambalaj.

Producător: BAYROL Deutschland GmbH Postfach 15 62D-82144 Planegg, Tel. 089-85701-0, www.bayrol.com

Importator: Aquatics Spa World SRL, Bd. Independentei nr. 21C, 430069, Baia Mare, jud. Maramures, Romania. Tel: 0262/213660, email: [email protected], www.bayrol.ro

Cod produs: 5599210