fbpx

Substanta antialge pentru piscine Bayrol, Desalgine C 30 l

Desalgine C este o soluţie lichidă concentrată de distrugere a algelor si de prevenire a dezvoltarii acestora. Are o formulă care produce spumă uşoară.

Disponibilitate:

15 în stoc

675.00 lei

15 în stoc

Credit module tbi bank 3.4.1

179.12 Lei x 4 rate

Descriere

Substanta antialge pentru piscine Bayrol, Desalgine C 30 l

PRODUS AVIZAT INSP ANPM

Mod de folosire: Acest produs trebuie folosit doar în scopurile specificate în descrierea produsului. Pre-tratarea piscinei: Pentru dezinfectare şi pentru a permite formarea unui strat protectiv, împrăştiaţi sau pulverizaţi o soluţie de 0.3 L Desalgine C /10 L de apă, pe fundul şi pereţi piscineii şi lăsaţi să se usuce.

Dozaj iniţial: 0.15 L Desalgine/10 m3 de apă. Dozaj ulterior: 30 ml (piscină interioară) sau 50 ml (piscină exterioară) /10 m3 săptămânal. Piscine ce prezintă alge: 0.25 L Desalgine şi 10 tablete Chloriklar (doar în plutitor) sau 0.2 kg granule Chlorifix/10 m3.

Recomandari importante: Dacă piscina este folosită des, sau în caz de ploi torenţiale ori temperaturi ridicate, sau dacă pereţii piscinei au devenit alunecoşi, creşteţi frecvenţa dozei sau cantitatea de adaos.

Conţine: Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri 9%.

  • Nr. CE: 287-089-1.
  • Nr. CAS: 85409-22-9.

Sfaturi şi reglementări de siguranţă: H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P273 Evitaţi dispersarea în mediu. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbră-căminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma. P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.

 P305+P351+ P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P308+P311 ÎN CAZ de expunere sau de posi-bilă expunere: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P391 Colectati scurgerile de produs. P405 A se depozita sub cheie. P501 Aruncati continutul/containerul la o instalatie de eliminare a deseurilor aprobata. A nu se mixa cu alte chimicale. A nu se înghiţi.

Informatii utile:

Descriere produs: concentrat lichid utilizat ca algicid pentru tratarea apei din bazine de inot si piscine.
Marime piscina: de la 10 m3.
Unde: in apa si pe peretii si fundul piscinei.
Cand: in caz de probleme.
Categorii de utilizatori: Profesionali.
Compatibil cu toate tipurile de filtre.
Dozaj: 50ml la 10m3 de apa.
Ambalaj: 30 L.
Termen valabilitate: a se vedea marcat pe ambalaj.
Cod produs: 5541256.

Producător: BAYROL Deutschland GmbH Postfach 1562D-82144 Planegg, Tel.089-85701-0, www.bayrol.com

Importator: Aquatics Spa World SRL, Bd. Independentei 21 C, Baia Mare, Tel: 0262/436060, [email protected].

Substanta antialge pentru piscine
Desalgine C 30 l