fbpx

Pasul 1. Reglam ph_ul apei

Reglarea valorii pH-ului este esenţială pentru o tratare eficientă a apei din piscină.
pH-ul este un parametru extrem de important pentru stabilirea eficacitaţii dezinfectantului
folosit !
Valoarea ideală trebuie păstrată între 7.0 şi 7.4. Valoarea pH-ului poate varia
considerabil în funcţie de duritatea şi temperatura apei, de aceea trebuie verificată
cel puţin o dată pe săptămână, folosind produsele de analiza a apei Pool-Tester
sau Quick Test.
Probleme ce pot apărea dacă valoarea pH-ului este prea mică sau prea mare:

Menţinând întotdeauna o valoare corectă a pH-ului, se previne consumul excesiv
de dezinfectant, deoarece eficacitatea acestuia este redusă substanţial la un nivel
neadecvat de pH.
• Dacă valoarea pH-ului este prea ridicată, produsul
pH-Minus”- granule acide uşor de folosit – se adaugă în apă.
• Dacă valoarea pH-ului e prea scazută, atunci se adaugă
pH-Plus” determinând o creştere a valorii pH-ului.