fbpx

Dezinfectant pe baza de Clor pentru piscine Bayrol, Chlorifix Compact, 1.2 kg

Dintre Produse de intretinere piscina Chlorifix acţionează rapid împotriva bacteriilor, ciupercilor şi virusurilor din apa.

Este un produs excelent pentru Dezinfecția apei.

Disponibilitate:

3 în stoc

78.00 lei

3 în stoc

Compară

Descriere

Chlorifix acţionează rapid împotriva bacteriilor, ciupercilor şi virusurilor din apa. Distruge impurităţile organice. Chlorifix nu conţine calciu şi are un PH neutru.

PRODUS AVIZAT INSP ANPM

Mod de folosire: Acest produs trebuie folosit doar în scopurile specificate în descrierea produsului. Verificati nivelul pH-ului cu ajutorul benzilor de testare BAYROL sau a Pooltester-ului BAYROL si ajustati nivelul, daca este necesar intre 7.0-7.4. In caz de probleme in apa, adaugati 1 saculet de Chlorifix Compact (400 gr) la 20 m3 de apa direct in bazinul cu apa in apropierea orificiilor de admisie a apei cu filtrarea in functiune. Este preferabil sa efectuati aceasta operatiune seara dupa baie. Lasati pompa sa functioneze timp de 12 ore. Piscina poate fi utilizata din nou cand nivelul clorului a scazut sub 3 mg/L. Goliti saculetul in intregime.

Recomandari importante: Evitati orice contact direct cu materiale nerezistente la clor.

Conţine: troclosen de sodiu, dihidrat 55 % clor activ din 100% produs.

  • Nr.CE: 220-767-7
  • Nr.CAS: 51580-86-0.

Sfaturi şi reglementări de siguranţă: H302 Nociv în caz de înghiţire. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH031 În contact cu acizi degajă un gaz toxic. EUH206 Atenţie! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor). P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P270 A nu manca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului. P273 Evitati dispersarea in mediu. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P308+ P311 ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P391Colectati scurgerile de produs. P405 A se depozita sub cheie. P501 Aruncati continutul/recipientul la o instalatie de eliminare a deseurilor aprobata. A nu se mixa cu alte chimicale. În niciun caz nu se umple în staţii de dozare. Feriţi produsul de surse de aprindere, materiale combustibile sau foc. A nu se înghiţi. In caz de urgenta apelati Centrul de Informare Toxicologica la tel: +4021 318 36 06.

Informatii utile:

 Descriere produs: sub forma de granule in saculet de 400 g fiecare, avand actiune dezinfectanta bactericida pentru bazine de inot si piscine.
Tip filtru: toate tipurile de filtre.
Marime piscina: de la 20 m3.
Unde: in apa.
Cand: in caz de probleme.
Categoria de utilizatori: profesionali.
Dozaj: 1 saculet la 20m3 de apa.
Microgranulele in saculeti sunt foarte uşor de dozat.
Nu lasă urme şi nu blochează filtrele.
Ambalaj: 1,2 kg
Termen valabilitate: a se vedea marcat pe ambalaj.

Producator: BAYROL Deutschland GmbH Postfach 15 62 D-82144 Planegg, Tel: 089-85701-0, www.bayrol.com

Importator: Aquatics Spa World SRL, Baia Mare, Str. Independentei 21 C, Tel: 0262/213660, [email protected]

Cod produs: 4133612